Beskrivelse

En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af frembringelsen omfattende tegninger, når sådanne er nødvendige.

Beskrivelsen skal klart og tydeligt redegøre for frembringelsen som forlangt i BEK § 22. Angivelsen af frembringelsen i beskrivelsen skal være tilstrækkelig til, at en fagmand kan udøve frembringelsen, jf. BML § 14, stk. 2.

Beskrivelsen må endvidere være i overensstemmelse med den i kravene angivne frembringelse. Beskrivelsen må derfor ikke indeholde bemærkninger, der kan omfortolke det beskyttelsesomfang, der fastlægges af kravene.

Beskrivelsen må, som det fremgår af BEK § 22, stk. 2, ikke indeholde andet, end hvad der bidrager til forståelsen af frembringelsen.

Med hensyn til dens udformning følger det af BEK § 22, at beskrivelsen som udgangspunkt skal indeholde:

  • en titel på frembringelsen,
  • en beskrivelse af det tekniske anvendelsesområde, som frembringelsen vedrører,
  • en beskrivelse af den baggrundsteknik, som frembringelsen bygger på,
  • en beskrivelse af det tekniske problem, der skal løses,
  • en angivelse af de tekniske træk, der er nødvendige for at løse det tekniske problem, 
  • en angivelse af den tekniske virkning, som opnås ved frembringelsen,
  • en beskrivelse af hvorledes frembringelsen kan udnyttes industrielt, hvis dette ikke tydeligt fremgår af frembringelsens karakter, og
  • en beskrivelse af specielle udførelsesformer af frembringelsen, således at kravene anses for tilstrækkeligt underbyggede, f.eks. en beskrivelse af tegninger, som viser specielle udførelsesformer af frembringelsen, eller en beskrivelse af de kemiske stoffer, som frembringelsen udgør.


Opdateret: 3. juni 2013