Indlevering af online-ansøgning eller via mail

Juridiske dokumenter, herunder dokumenter med underskrift

Bilag/dokumenter, hvorpå der kræves underskrift, kan indsendes i indscannet form.

Forbehold for tekniske problemer mht. sikkerhed, forsinkelser og ulæsbar fremsendelse

  • Da almindelig e-post uden kryptering og digital signatur ikke er en sikker måde at kommunikere på, tager Patent- og Varemærkestyrelsen ikke ansvar for, at tredjemand kan få kendskab til indholdet heraf.
  • Vi tager forbehold for evt. tekniske problemer og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser. En ansøgning eller betalingsanmodning er rettidigt modtaget i Patent- og Varemærkestyrelsen, såfremt vi har modtaget denne inden kl. 24:00 på fristdagen. En ansøgning indleveret på denne måde tildeles et ansøgningsnummer, når behandlingen heraf påbegyndes, hvilket sker på først mulige hverdag. Vi tildeler indleveringsdag for ansøgninger i det omfang kravene hertil er opfyldt, jf. BEK § 3.
  • Vi tager forbehold for tekniske problemer, der kan medføre, at e-post og elektroniske ansøgninger ikke kommer frem til os i en læsbar form eller i det format, der er sendt.

Sikker internetforbindelse til online indlevering

Når ansøgninger indleveres online på vores hjemmeside, anvendes en sikker internetforbindelse med henblik på at sikre, at fortrolige oplysninger ikke kan ses af udenforstående tredjemand. Dette indebærer, at alle informationer, der indtastes i ansøgningsformularen, bliver sendt krypteret til os.

 Opdateret: 7. juni 2013